Fotbalová škola při Sportovním klubu policie Rakovník

Sportovní klub policie v Rakovníku byl založen v roce 1997. Součástí projektu  bylo i založení fotbalové školy pro děti a to se podařilo rozjet plně od roku 1999  nepřetržitě až do sočasné doby. Za dobu její existence prošlo našimi oddíly kopané více jak 700 hráčů. Zaměřujeme se na věkovou skupinu 5 - 11 let, tedy na kategorie mladší a starší fotbalové přípravky  a dále na školičku pro děti ve věku okolo 4 let. Mimo snahy naučit děti hrát fotbal, je rovněž naším cílem nabídnout dětem aktivní využití volného času, ochránit je před patologickými jevy současné společnosti, učit je spolupráci v kolektivu, povinnostem, zodpovědnosti. Za sportovním klubem policie stojí několik sponzorů, díky nimž můžeme rodičům nabídnout nízké roční příspěvky a umožnit tak, aby fotbal byl dostupný všem zájemcům.

 

Jaká je koncepce ( v kostce) :

Dítě začíná nejčastěji trénovat ve věku 4-5.let. Je zařazeno do fotbalové školky, kde je výuka zaměřena na základní seznamování se s míčem a pohybové aktivity, povětšinou formou hry a soutěží. Trénuje se 2x týdně p dobu 60-75 minut. Ve věku  šesti let začíná kategorie mladších přípravek, ale již v této době mají naše děti zkušenosti ze zápasů a proto po dovršení 6let začínají hrát soutěž mladších přípravek, kdy jsou na děti kladeny další nároky. Hraje se na tzv. minihřišti při počtu 5 hráčů v poli a 1 brankář. Systém je nastaven tak, aby se hráči co nejvíce dostávali do kontaktu s míčem a byli stále ve hře. Tréninky se začínají zaměřovat na zpracování míče, rozehrávku, střelbu a další základní fotbalové dovednosti. Následně  hráči jezdí sbírat prvé zkušenosti na fotbalové turnaje. V devíti až deseti letech začíná kategorie starší přípravky. Hraje se na zmenšeném hřišti za podobných podmínek jako u mladších přípravek.  Tréninky jsou zaměřeny na kombinační hru, týmovou spolupráci, zvyšování fyzické kondice. Trénuje se 2-3 týdně plus pravidelné zápasy. Na turnajích hráči srovnávají síly s atraktivními soupeři mezi nimiž potkáváme např. Spartu, Slavii, Duklu, Kladno, Bohemians, Viktorku a další. Do zimní přípravy se zařazuje pohybová průprava (aerobik apod.). Pravidelně jsou pořádána fotbalová soustředění. Po skončení přípravkového věku je zajištěn přestup do oddílu mladších žáků SK Rakovník.

 

Co SKP Rakovník nabízí pro děti ?

- možnost osvojit si a rozvíjet základní fotbalové dovednosti - čili naučit se hrát fotbal

- aktivní využití volného času pro dítě

- pobyt v dětském kolektivu

- fyzický a psychický rozvoj dítěte

- minimální finanční požadavky, základní výstroj - kopačky  a míč(nejlépe vel. míče č. 4) lze pořídit okolo 500,-Kč, rodiče neplatí měsíční příspěvek, ale roční ve  výši 300,-Kč za  kalendářní rok

- navázání hračské kariéry v žákovských fotbalových oddílech SK Rakovník

 

A co požadujeme ?

- u dětí narozených v letech 2009 - 2012 vyžadujeme zájem o sport, aby dítě bylo psychicky  vyzrálé do té míry, že je schopno vnímat pokyny trenéra. Rovněž je důležité, aby bylo schopno pobytu v dětském kolektivu, spolupracovat s ostatními dětmi a zdravotní stav mu umožňoval fyzickou zátěž. Není na překážku, že dítě neumí (zatím) "pořádně kopnout" do míče, od toho tu jsme my, ale je důležité, aby mělo chuť běhat, hrát si a sportovat

- u hráčů narozených 2007 - 2008 je mimo výše uvedeného rozhodně výhodou, pokud mají alespoň základní fotbalové znalosti (vědět co je to přihrávka, kdo je to obránce apod.) a ovládání základní fotbalové dovednosti (umět přihrát, zpracovat míč apod.)

 

Nejste si jisti, zda je fotbal tím pravým sportem pro Vaše dítě? Nejste přesvědčeni o tom, zda by tréninky zvládlo? Přijďte  si to vyzkoušet, nebo se jen podívat na naše tréninky. Vždy v pondělí a ve středu nas odpoledne najdete na hřišti SK Rakovník, kdy probíhají standardní tréninky nebo zavolejte.